Các loại Ba Kích trên thị trường

Ba kích khô Trung Quốc:Đã bị hấp nhũn,bóc lõi,sản phẩm đều,đẹp,tròn,ít vỡ vụn,nhưng dược liệu chưa chắc bảo đảm

bakichkhotrungquoc

Ba kích khô Việt Nam:Số cơ sở tự làm,tự phơi,tự bóc ba kích,tự chế biến bằng phương pháp thủ công ở Việt Nam là không nhiều .Vì giá thành sản phẩm cao hơn so với hàng Trung Quốc,trong khi ba kích khô chủ yếu dùng tại nhà thuốc,hoặc để hầm,hấp,với các món ăn nên nhu cầu không cao bằng ba kích tươi

bakichkhovietnam

Ba Kích tươi trồng:100% củ tím,dài,tròn,đều,đẹp,mọng nước,không có nhiều đốt thắt

bakichtimtrong

 

Ba Kích rừng tự nhiên:Củ nhỏ,các đốt thắt dày,nhiều,rõ ràng hơn.dưới hình là củ ba kích rừng tự nhiên cả hai loại,loại ba kích rừng trắng và ba kích rừng tím... rất dễ phân biệt màu sắc vỏ

bakichtrangrungvabakichtimrung bakichrungtunhien

Chuyển Ba Kích toàn quốc qua Chuyển Phát Nhanh .Vui lòng không liên hệ nếu bạn còn nghi ngại chất lượng hoặc sợ chúng tôi không gửi Ba Kích.

Gọi số : 0919.057.868 để đặt hàng ngay.

Tài khoản người bán

Người nhận: Vũ Nhật Trường

Số tài khoản: 0141 000 724 324

Tại: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cẩm Phả -Quảng Ninh

 

Link Bán Hàng Uy Tín tại diễn đàn Nông Nghiệp

http://agriviet.com/home/threads/64791-Ban-Ba-Kich-San-Nam-Tuoi-Kho?highlight=#axzz2PJJjaaXI

các link liên quan khác